بر اساس مطالعات جدید، والدین فرزندمحور، بسیار خوشحال‌تر و دارای زندگی معنادارتری هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد والدینی که سلامتی فرزندانشان را به سلامتی خود ترجیح می‌دهند، نه تنها خوشحال‌تر هستند، بلکه معنای بیشتری را به دلیل مسئولیت‌های فرزندپروری در زندگی کسب می‌کنند.

این یافته‌ها با ادعاهای بسیاری از رسانه‌ها مبنی بر این که در اولویت‌قراردادن سلامتی فرزندان سلامتی والدین را تحلیل می‌برد، مغایرت دارد.

دانشمندان حاضر در این پروژه، دو مطالعه را با حضور ۳۲۲ پدر و مادر انجام دادند.

در پژوهش نخست، از والدین خواسته شد یک فرم کودک‌محوری را با هدف سنجیدن سبک فرزندپروری‌شان کامل کنند و سپس به آن‌ها پرسشنامه‌هایی با هدف سنجیدن خوشحالی و معنایی ارائه شد که در زندگی از داشتن فرزند تجربه می‌کردند.

نتایج نشان داد والدینی که بیشتر فرزندمحور هستند، شادابترند و حس هدفمندبودن را در زندگی به دلیل داشتن فرزند گزارش کردند.

در مطالعه دوم، از شرکت‌کنندگان خواسته شد فعالیت‌های روز قبل خود را بازگو و احساس خود را طی هر فعالیتی گزارش کنند.

نتایج نشان داد والدینی که بیشتر فرزندمحور بودند، احساسات مثبت بیشتر و احساسات منفی کمتری داشتند و معنای بیشتری را در طول مراقبت از فرزندشان در زندگی تجربه کردند.

علاوه بر این، سلامتی والدینی که بیشتر فرزندمحور بودند، در خلال مابقی روز تحت تاثیر عوامل منفی قرار نگرفت. این بدین معناست که رویکرد فرزندمحور به سلامتی والدین آسیبی وارد نمی‌کند.