بررسی و داوری نهایی طرح‌های واصله به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی آغاز شد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر اللهیاری، دبیر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی با بیان این که مرحله ارزیابی در قالب ۱۵ گروه تخصصی و با حضور استادان و داوران برجسته سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و استادان مدعو از دانشگاه‌های کشور انجام می‌شود، گفت: جشنواره جوان خوارزمی حکم پایه و آغازگر جریان نخبگان و ایده‌پردازی کشور را دارد.

دبیر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی با اشاره به این که طرح‌های واصله به جشنواره جوان بویژه در مقطع دانش‌آموزی از سطح مطلوبی برخوردارند، افزود: این سطح کیفی از حضور دانش‌آموزان در عرصه پژوهش و نوآوری نویدبخش آینده‌ای پربار و روشن برای جریان علم و فناوری کشور است.

اللهیاری با تشکر از تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش که با بررسی حدود ۳۰ هزار طرح و ارزیابی‌های اولیه در نهایت تعداد ۱۰۰ طرح را به دبیرخانه جشنواره جوان ارسال کرده، تصریح کرد: دانش‌آموزان نخبه و ایده‌پرداز فعلی، آینده علمی و پژوهشی کشور را رونق و ارتقا می‌بخشند.