ابزار جدید مدفون شده در اعماق زمین که حساس‌ترین آشکارساز ماده تاریک ساخته شده تاکنون نامیده شده در اولین نتایج خود با شکست روبرو شد و هیچ نشانه‌ای از ماده تاریک را به نمایش نگذاشت.

ابزار بزرگ زیرزمینی زنون(لوکس) که در اعماق ۱.۶ کیلومتری معدنی در بلک‌هیلز واقع در داکوتای جنوبی دفن شده، از حساسیتی برخوردار است که آنرا در جایگاه برتری نسبت به همه آشکارسازهای دیگر برای کشف ماده تاریک قرار داده است.

هدف لوکس، شناسایی ذات ماده تاریک بوده که دانشمندان معتقدند در همه‌جا وجود داشته و بیشتر ماده موجود در جهان را تشکیل می‌دهد اما به ندرت با ماده عادی تداخل دارد.

دانشمندان اولین نتایج این تجربه را در روز چهارشنبه(هشتم آبان) منتشر کردند که به گفته آنها، اعتبار طراحی و عملکرد این ابزار را در جستجو برای کشف هویت دقیق ذرات ماده تاریک تائید کرده است.

دانشمندان این پژوهش را با جستجو برای ذره بزون هیگز مقایسه کرده‌اند که توسط برخورددهنده بزرگ هادرونی در سوئیس انجام شده بود.

کار بر روی آشکارساز لوکس در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و در اوایل سال جاری برای اولین اجرای خود آماده شد.

برخی از حساس‌ترین تجهیزات جهان بر روی محیط بشدت محافظت شده معدن نصب شده‌اند و به دنبال جرقه‌های ریز و بسیار نادر نور هستند که می‌تواند نشانگر برخوردی بین ذره ماده تاریک و ذره ماده معمولی باشد.

به گفته دانشمندان، هدف اولیه این تجربه، شناسایی ذرات سنگین با برهم‌کنش ضعیف(WIMPS) بوده که کاندیدهای اولیه تشکیل‌دهنده ماده تاریک در کهکشانها و جهان هستند.