بررسی پزشکان آمریکایی نشان می‌دهد باکتری‌های موجود در معده می‌تواند بر اثر کارکرد مغز تاثیر بگذارد.

گروهی از پزشکان آمریکایی بر روی تعدادی زن ۵۵-۱۸ ساله اظهار داشتند: باکتری‌های موجود در برخی مواد خوراکی همچون «پروبیوتیک‌ها» پس از آن که وارد معده می‌شوند، می‌توانند بر کارکرد مغز تاثیر بگذارند.

در این مطالعه پزشکان به تعدادی از شرکت‌کنندگان مقداری ماست که شامل باکتری پروبیوتیک بود، دادند و به تعدادی دیگر ماست معمولی داده شد.

پزشکان اسکن‌های مغزی این افراد را پیش از انجام مطالعه و پس از آن و با نشان دادن تصاویری از افراد عصبی و وحشت‌زده بررسی کردند.

پزشکان با این اقدام تلاش داشتند تا مناطق شناختی ذهن را در پاسخ به محرک‌های تصویری بررسی کنند تا تاثیر باکتری‌های معده بر عملکرد ذهن مشخص شود.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، پزشکان آمریکایی دریافتند: افرادی که ماست حاوی پروبیوتیک‌ها را مصرف کرده بودند در حین واکنش‌های احساسی، ناحیه «اینسولا» در مغز آنان فعالیت کمتری را تجربه می‌کنند.