پژوهشگران جهاد دانشگاهی تربیت مدرس برای نخستین بار در کشور فلز گالیم با عیار ۹۹ درصد تولید کردند.

محمدجواد اسماعیلی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس درباره تولید این فلز توضیح داد: گالیم فلزی است که در محلول در گردش کارخانه تولید آلومینا جمع می‌شود و در فرآیند تولید این کارخانه تاثیر منفی می‌گذارد.

پژوهشگران ما این فلز را که پیش از این کشور توان تولید آن را نداشته است از محلول در گردش کارخانه آلومینای جاجرم استحصال کرده‌اند.

وی با اشاره به این نکته که روش تولید گالیم در تمام دنیا یکسان است، خاطرنشان کرد: ما توانستیم این روش را بومی‌سازی کنیم و واحد نیمه صنعتی (پایلوت) آن که در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی تربیت مدرس قرار دارد هم اکنون به صورت روزانه توان تولید ۱۰ گرم گالیم را دارد.

به گفته معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس، تولید گالیم در این واحد ابتدا به صورت آزمایشگاهی انجام شده و سپس پایلوت بنچ آن راه‌اندازی شده است که توان پیوسته شدن و تولید بیش از ۱۰ گرم گالیوم در روز را نیز دارا است.

اسماعیلی با تاکید بر استراتژیک بودن فلز گالیم، اظهار کرد: این فلز برای تولید نیمه هادی‌ها و دیودها در صنایع الکترونیکی و مخابراتی و همچنین در صنایع نوپای هسته‌یی کاربرد دارد؛ ضمن اینکه تولید این فلز در تمام دنیا به صورت نیمه صنعتی انجام می‌شود و نیازی به واحد تولید صنعتی بزرگی ندارد.

به گفته وی، تامین خوراک برای واحد نیمه صنعتی تولید گالیم، علاوه بر ایجاد امکان تولید این فلز ارزشمند و استراتژیک، کیفیت آلومینای تولیدی در کارخانه‌ای که این خوراک را تامین می‌کند نیز بالا می‌برد.