دانشمندان دانشگاه ادینبورگ مدعی شده‌اند که عملکرد انسان در مطالعه و حساب در سن هفت سالگی می‌تواند بر میزان موفقیت وی در آینده تاثیر بگذارد.

این محققان با بررسی داده‌های بدست آمده از ۱۷ هزار تن در انگلیس، اسکاتلند و ولز در دوره‌ای ۵۰ ساله دریافتند که توانایی‌های فرد در هفت سالگی حتی بیشتر از هوش، تحصیلات و وضعیت اجتماعی-اقتصادی وی در کودکی می‌تواند وضعیت اجتماعی- اقتصادی فرد را در بزرگسالی پیش‌بینی کند.

این محققان می‌خواستند بررسی کنند که آیا برخورداری از توانایی بهتر در ریاضیات و مطالعه می‌تواند تاثیراتی فراتر از کلاس درس بر روی افراد داشته باشد.

آنها با استفاده از داده‌های پژوهش ملی رشد کودک که یک پژوهش بزرگ ملی از ۱۷ هزار تن در انگلیس، اسکاتلند و ولز در یک دوره زمانی ۵۰ ساله از زمان تولد آنها در سال ۱۹۵۸ تاکنون بود، این بررسی را انجام دادند.

این داده‌ها نشان دادند که مطالعه و حساب در کودکی واقعا در بزرگسالی اهمیت دارد. به گفته محققان، توانایی کودکان در این زمینه‌ها در ۷ سالگی با طبقه اجتماعی آنها در ۳۵ سال بعد ارتباط داشت.

بر این اساس آن دسته از کودکانی که از مهارت مطالعه و حساب بهتر برخوردار بودند، در بزرگسالی نیز دارای درآمد بالاتر، خانه و شغل بهتر بودند.

محققان همچنین بر این باورند که ژنها نقش مهمی در این امر ایفا می‌کنند. به گفته آنها، ژنها مسبب بسیاری از تفاوتها در میان کودکان هستند.

آنها اکنون در حال انجام یک بررسی ژنتیکی بر روی دوقلوها هستند که می‌تواند در جداسازی عوامل ژنتیکی و محیطی برای تقویت ارتباطاتی که در این پژوهش معرفی شده، کمک کند.