دانشمندان دانشگاه پرینستون یک گوش بیونیک پیشرفته را با استفاده از تکنیک چاپ سه بعدی تولید کرده اند که می تواند امواج رادیویی را فراتر از دامنه شنیدار گوش انسان بشنود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پرینستون از یک تکینک رادیکال چاپ سه بعدی برای تولید گوشی استفاده کرده اند که حس شنیداری آن توسط قطعات الکترونیکی داخل آن تأمین می شود.

در این گوش تکمیل شده از یک آنتن فنری داخل یک ساختار غضروفی مانند استفاده شده است، دو سیم از قسمت پایه این گوش بیرون آمده و اطراف حلزون گوش، قسمتی که صدا را حس می کند، پیچیده شده و می تواند به الکترودها متصل شود

مایکل مک آلپین محقق اصلی این پروژه و استادیاد دپارتمان مهندسی مکانیکی و هوافضا در دانشگاه پرینستون گفت: به طور کلی چالشهای مکانیکی و حرارتی در رابطه با مواد الکترونیک رابط و مواد بیولوژیکی وجود دارد.

پیش از این محققان برخی استراتژیها را برای ساخت قطعات الکترونیک به نحوی که این ترکیب کمتر بیگانه به نظر برسد، ارائه کرده بودند.

درحال حاضر در ساخت گوشهای بیونیک از یک صفحه دو بعدی قطعات الکترونیک و یک بافت سطحی استفاده می کنند.

مک آلپین اضافه کرد: این درحالی است که تحقیقات ما یک رویکرد جدید را ارائه کرد که آن ساخت و رشد مواد بیولوژیکی و قطعات الکترونیک به صورت مشترک در قالب سه بعدی درهم پیچیده بود.

اگرچه وی تأکید کرده است که کارهای بیشتر و آزمایشهای وسیعتری برای استفاده از این فناوری روی یک بیمار وجود دارد، اما این گوش به طور کلی می تواند شنوایی انسان را احیا کرده و یا ارتقا دهد.

وی اضافه کرده است که سیگنالهای الکترونیک تولید شده توسط این گوش می تواند به پایانه های عصبی بیمار متصل شود.

سیستم کنونی امواج رادیویی دریافت می کند اما این تیم تحقیقاتی درنظر دارد، سایر مواد را چون حسگهای حساس به فشار الکترونیک برای شکل گیری صداهای آکوستیک در گوش ترکیب کند.

تیم مک آلپین در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیاری در رابطه با استفاده از حسگرهای کوچک پزشکی و آنتن کرده اند.

سال گذشته یک تلاش تحقیقاتی توسط مک آلپین و ناوین ورما استادیار مهندسی الکترونیک و فیو امنت از دانشگاه توفتس یک خالکوبی تولید کردند که دارای یک حسگر بیولوژیکی و آنتن است که می توان آن را روی سطح یک دندان قرار داد.

این درحالی است که پروژه گوش مصنوعی نخستین تلاش این تیم برای تولید یک اندام کاملا کاربردی است که نه تنها یکی از تواناییهای انسان را کپی کرده بلکه آن را با استفاده از قطعات الکترونیکی بسط داده است.

محققان این پروژه شرح فعالیتهای خود را در مجله مقالات نانو ارائه داده اند.