انجام آزمایش دی ان ای روی یک مرد آفریقایی- آمریکایی با هدف یافتن خانواده وی، به نتایج شگفت انگیزی برای دانشمندان منتهی شد، چرا که مشخص شد ریشه های شجره نامه این افرد به زمانی باز می گردد که انسان به کالبد امروزی وجود نداشته است.

به گزارش خبرگزاراری مهر، محققان با تحلیل دی ان ای " آلبرت پری" از جامعه آفریقایی آمریکایی جنوب کالیفرنیا که اخیرا از دنیا رفت متوجه شدند که وی دارای دی ان ایی است که زمان آن به ۳۳۸ سال پیش باز می گردد.

مایکل همر از دانشگاه آریزونا گفت: تبار ۳۳۸ هزار سال پیش از کروموزم y گرفته شده است. این تاریخ زمانی را نشان می دهد که انسان به کالبد امروز حتی تکامل نیافته بود.

انسان به‌کالبد امروزی به اعضایی از رده انسان اطلاق می‌شود که از نظر کالبدشناسی، مثلاً سنگواره‌های به‌جامانده از جمجمه، تفاوتی با انسان‌های امروزی نداشتند ولی در رفتار لزوماً امروزی نبودند. رفتار نوین یا امروزی شامل اندیشیدن نمادین و رفتارهای مبین حس زیباشناسی می‌شود.

این یافته جدید زمانی که آخرین نیاکان کروموزم y عادی در قید حیات بوده را تا ۷۰ درصد به عقب می برد.

زمان اعلام شده از سن قدیمی ترین فسیلهای انسان با کالبد امروزی عقب تر است.

آمار فسیلها به حدود ۲۰۰ هزار سال پیش باز می گردند.

این محققان اظهار داشت یا آمیزش نژاد با غارنشینان و یا سایر جمعیتها موجب ایجاد چنین ترکیب ژنتیکی غیرمتعارفی شده است و یا می توان این نظریه را ارائه کرد که انسان بسیار پیشتر از چیزی که آمار فسیلها نشان می دهد تکامل یافته است.

وقتی که آلبرت پری با شرکت دی ان ای شجره خانوادگی به عنوان یک شرکت متخصص تحلیل ریشه های خانوادگی تماس گرفت، این تبار متفاوت کشف شد. این تبار از کروموزم y منشعب شده که پیش از نخستین ظهور انسانهای مدرن به کالبد امروزی شگل گرفته اند.

برخلاف سایر کروموزم های انسانی، اکثر کروموزم های y ماده ژنتیکی را با دیگر کروموزمها رد و بدل نمی کنند از این رو یافتن روابط اجدادی میان تبارهای معاصر ساده می شود.

اگر دو کروموزم y یک جهش داشته باشد به این علت است که آنها دارای یک جد پدری در یک نقطه در گذشته بوده اند. هرچقدر که جهشهای بین کروموزمهای y بیشتر باشد، زمانی که جد پدری می زیسته دورتر بوده است.

نتایج این تحقیقات در مجله ژنتیک انسانی منتشر شده است.

نمونه دی ان ای ، آلبرت پری نیز به پروژه "ژنوگرافیک" نشنال جغرافی ارائه شد.

پوژه ژنوگرافیک در آوریل ۲۰۰۵، از سوی انجمن نشنال جئوگرافیک و آی بی ام آغاز شد. هدف این پروژه بررسی چند ساله آنتروپولوژی ژنتیکی در راه کشیدن نقشه تاریخی کوچ انسانی است. گردآوری و بررسی نمونه‌های دی ان ای هزاران نفر از جهانیان راه‌گشای این کار پروژه خواهد بود.