پلیس آمریکا قرار است از تورهای مرد عنکبوتی برای متوقف کردن خودروهای پر سرعت استفاده کند که در اطراف چرخها پیچیده و آنها را نگه می‌دارند.

این سرعت‌گیر مرد عنکبوتی در زمان نزدیک شدن خودرو بر روی جاده گسترده می‌شود.

با عبور چرخهای جلو از روی این سرعت‌گیر، میخها بیرون زده و لاستیکها را پنچر می‌کنند. در همین حال یک شبکه از تور بر روی لاستیک انداخته شده که منجر به توقف ناگهانی خودرو می‌شود.

به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، در سال ۲۰۱۰ ایده‌های پشت پیچکهای چسبنده ماهی مرکب و تور فوق نیرومند مرد عنکبوتی برای ساخت یک پیش‌ساخت برای اولین دستگاه کنترل از راه دور با قابلیت توقف خودروهای در حال حرکت ترکیب شدند.

اخیرا جدیدترین نسخه این فناوری موسوم به «تسمه شاسی گودال بالستیک(Pit-Bul)» رونمایی شده که شبیه به یک سرعت‌گیر است.

درون مجموعه میخهای این فناوری یک تور پنهان شده که در زمان فعالسازی همزمان با سوراخ شدن لاستیکها، این تور در محور خودرو گیر می‌کند.

این سرعت‌گیر که از صفحات با قابلیت اتصال آسان به یکدیگر ساخته شده، می‌تواند در یک یا دو خط پوششی راه‌اندازی شده و پلیس از فاصله نزدیک آنرا کنترل کند.

این سیستم همچنین بدون مراقبت برای مسیرهای خصوصی نیز قابل استفاده است. اگرفردی بدون اجازه از درگاه داخل شود، یک حسگر باعث فعال شدن این سرعت‌گیر خواهد شد.

سازندگان همچنین یک نوار میخی موسوم به «شاهین شب»را تولید کرده‌اند که در یک چمدان قرار گرفته و از راه دور برای استقرار روی سطح جاده قابل کنترل است. این نوار در کنار جاده مستقر شده و نیازی به مراقب برای اعمال آن بر روی جاده ندارد.

در حال حاضر نوارهای میخی به شکل دستی در مسیر راننده فراری و معمولا در آخرین لحظات قرار می‌گیرند تا منجر به ترافیک برای خودروهای دیگر نشوند. این شیوه سنتی اغلب جان مامور مراقب را نیز به خطر می‌اندازد و همیشه موثر نیست.