پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیركبیر به دانش فنی ساخت نوعی آسفالت مقاوم در برابر مواد سوختی در پمپ بنزین‌ها و فرودگاه‌ها دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعله كاظمی فرد- مجری طرح با اشاره به از بین رفتن آسفالت در پمپ بنزین‌ها و فرودگاه‌ها گفت: یكی از عوامل تخریب كننده آسفالت در پمپ بنزین‌ها پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، بنادر و اسكله‌ها را ریخته شدن مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل است.

وی ادامه داد: این مواد موجب تخریب زود هنگام آسفالت شده و نیاز به بازسازی مستمر داشته و هزینه‌های سنگینی را در بر دارد.

کاظمی فرد با بیان اینکه پژوهش در زمینه ساخت آسفالت‌های مقاوم در برابر مواد نفتی از سال ۱۹۹۹ آغاز شده است، اظهار داشت: هم اكنون چند شركت كه اغلب در كشورهای كانادا، امریكا و آلمان هستند این نوع آسفالت‌ها را تولید می‌كنند.

مجری طرح با تاکید بر اینکه فرمول و دانش فنی ساخت آسفالت مقاوم در اختیار این کشور ها قرار دارد، یادآور شد: در این راستا با اجرای پروژه تحقیقاتی و بررسی ۵۰ نمونه آسفالت و آزمایش پلیمرهای مختلف در اصلاح نمونه‌های مذکور به آسفالتی با شرایط مورد نظر دست یافتیم.

کاظمی فرد ادامه داد: تنها استاندارد موجود در دنیا برای آسفالت مقاوم، استاندارد EN یا European Norm است که در سال ۲۰۰۵ ارائه شد که در آن میزان پایداری نمونه آسفالتی پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری در سوخت مورد نظر اندازه گیری می‌شود و میزان کاهش وزنی نمونه ارزیابی می‌شود كه نمونه تولید شده در این فرآیند شكل و مقاومت خود را حفظ كرد.