ائتلافی از محققان بین المللی دانشگاه های مختلف از جمله یک محقق ایرانی، یک راهبرد برای ژنوم انسانی فراهم کرده اند که چارچوبی برای درک بهتر رابطه میان ساختارهای ژنتیکی و سبک زندگی آنها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ائتلاف بین المللی از محققان تحقیقات خود را در مجله زیست فناوری نیچر منتشر کرده و بهترین مدلی که تاکنون ارائه شده را برای توضیح این که چرا افراد به فاکتورهای زیست محیطی چون دارو و یا رژیم پاسخ مختلفی می دهند، فراهم کرده اند.

پدرو مندس از دانشکده علوم کامپیوتری دانشگاه منچستر اظهار داشت: این تحقیق دومین مرحله مهم از درک ما درباره ژنوم انسانی است. اگر پروژه ژنوم انسان برای ما فهرستی از اجزای زیست شناسی فراهم کرده است در آن صورت می توان گفت که این تحقیق توضیح دهنده این مطلب است که چگونه این اجزا در افراد مختلف کار می کنند.

پروژه ژنوم انسان طرح نقشه‌برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان است که با هدف تعیین نقشه دقیق ژنتیکی کروموزومها، تهیه نقشه فیزیکی کروموزومهای ارگانیسم‌هایی که به‌عنوان مدل انتخاب شده‌اند، تعیین توالی کل ژنوم انسان، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و بانک‌های اطلاعاتی انجام شد. تعیین توالی بیش از ۹۰ درصد ژنوم انسان در فوریه سال ۲۰۰۱ به پایان رسید. اما هنوز بسیاری از ژنهای انسان شناسایی نشده‌اند.

این نتایج چارچوبی فراهم می کند که می تواند موجب درک بهتر ما از تأثیر سبک زندگی یک فرد چون رژیم غذایی، استفاده از یک داروی خاص ممکن است بر ویژگیهای ژنتیکی وی نیز تأثیر بگذارند.

این مدل ما را یک گام نزدیک تر به چیزی می کند که از آن با عنوان شخصی سازی داروها یاد می شود، مفهومی که براساس آن تمام درمانها براساس اطلاعات ژنتیکی افراد تغییر می کنند و دستکاری می شوند.

این تحقیقات با مشارکت دانشمندانی از دانشگاه های منچستر، کمبریج، ادینبورو ، ریکجاویک، سن دیگو، برلین و ... انجام شده و طی آن نقشه ۶۵ نوع سلول انسانی و نیمی از ۲۶۰۰ آنزیمی که هدف داروها هستند برای ارائه یک مدل شبکه ای مشخص شده است.

محقق ایرانی نیما جمشیدی دکترای زیست مهندسی دانشگاه کالیفرنیا سنت دیگو که درحال حاضر دوره کارآموزی خود را در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس می گذراند، از جمله محققان این ائتلاف تحقیقاتی پژوهشی بین المللی بوده است.

داگلاس کل مدیر اجرایی شورای تحقیقات علوم زیست شناسی و زیست فناوری و استاد علوم بیوانالتیک در موسسه زیست فناوری منچستر به عنوان یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: برای درک رفتار یک سیستم باید یک مدل از آن داشته باشیم. با تبدیل دانش زیست شناسی ما به مدل ریاضی می توانیم یک ابزار قابل دسترسی برای درک عمیق متابولیسم انسانی و نقش کلیدی آن در بسیاری از بیماریهای مهم انسانی ارائه کنیم.

وی افزود: این تحقیق ارائه کننده کاملترین مدل شبکه متابولیسم انسان است که تاکنون برای کمک به تحلیل و آزمایش پیش بینی ها درباره ویژگیها زیست شیمی و فیزیولوژی سلولهای انسانی ارائه شده است.

دکتر نیکولاس لو نوور از موسسه بابراهام در کمبریج اظهار داشت: این مدلی است که کوچکترین اندازه ملکولی را به سطح کامل سلولی مرتبط می کند. این مدل دربرگیرنده بیش از ۸ هزار گونه مولکول و ۷ هزار واکنش شیمیایی است و تاکنون هیچ محققی نتوانسته این مدل را به تنهایی بسازد.

وی افزود: داشتن ائتلافی به این بزرگی، استفاده از استاندارهای باز و به اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی برای سیستمهای زیست شناسی بسیار مهم بوده است.