نخستین پرتره از یک زن که ۲۶ هزار سال قدمت دارد و نخستین عروسک ساخته شده به دست انسان که روی دندان یک ماموت حکاکی شده قرار است در موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر خیرکننده کوچکتر از یک انگشت شصت است و ۴.۸ سانتیمتر ارتفاع دارد و در میانه آخرین عصر یخی در دره ای که امروزه جمهوری چک در آن قرار دارد با استفاده از ابزارهای سنگی خلق شده است.

کارشناسان اعتقاد دارند که این اثر یکی از نخستین پرتره ها است که درمیان سایر آثار هنری قرار است در یک نمایشگاه ویژه در موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شود.

این نمایشگاه که با عنوان هنر دوره عصر یخی برگزار می شود آثار خلق شده توسط انسان را تا ۴۰ هزار سال پیش دنبال می کند تا مشخص شود که انسانهای نخستین چگونه از این نوع هنرها برای تفسیر دنیای خود استفاده می کردند.

نمونه های چشمگیر باستان شناسی در کنار آثار مدرن هنری برای مقایسه در این نمایشگاه در کنار هم قرار می گیرند.

جیل کوک متصدی این نمایشگاه اظهار داشت: این هنرها محصول ساختار و سازمان دهی مغز است، با نگاهی به قدیمی ترین مجسمه ها و نقاشی های اروپا ما به اعماق تاریخ مغز خود نگاه می کنیم تا دریابیم مغز ما چگونه ذخیره، انتقال و تبادل اندیشه ها را به عنوان تصاویر بصری آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: حتی اگر امروز ما نتوانیم پیام آنها را درک کنیم، اما مهارت و هنر این آثار هنوز هم برای مخاطب شگفت انگیز است.

متصدی این موزه در رابطه با علت این که کارشناسان این اثر ۲۶ هزار ساله را پرتره می دانند این است که این تصویر ویژگهای کاملا منحصر به فردی دارد، چشمهایش با مهارت و زیبایی حکاکی شده و روی آنها پلک قرار گرفته است و به نظر می رسد که وی دچار نوعی جراحت روی چشم خود شده است.

درمیان آثاری که به نمایش گذاشته می شود یک مجسمه از شکلی آبستره از فرانسه نیز به نمایش گذاشته می شود که الهام بخش پابلو پیکاسو بوده است. پیکاسو شیفته این اثر کوبیست بوده است که از یک عاج ماموت درست شده است.

این نمایشگاه نشان می دهد که چگونه هنرهای تمثیلی در میانه عصر یخی در اروپا شکل گرفته است و افرادی که آنها را خلق کرده اند نه تنها قادر به بیان احساسا طبیعت گرای خود بودند بلکه می توانستند نمونه هایی از هنر آبستره را نیز خلق کنند.