طرقه، زاغی و گنجشک خانگی از جمله متداول‌ترین پرندگان باغی محسوب می‌شوند که با گذشت زمان و رسیدن به دوران پیری، رنگ پرهای آنها تغییر می‌کند.

این مطالعه ملی با مشارکت دو هزار نفر از ساکنین مناطق مختلف انگلیس در مدت یکسال انجام شد و تغییرات ظاهری در کنار رفتارهای پرندگان در این مدت مورد ارزیابی قرار گرفت.

«تیم هریسون» از محققان مؤسسه پرنده‌شناسی انگلیس تأکید می‌کند: تغییر رنگ پرهای گونه‌های مختلف پرندگان باغی بسیار بیشتر از تصورات قبلی است و بیشترین میزان سفیدی پر به طوقی اختصاص دارد.

برخی پرندگان بدلیل اختلال ژنتیکی از جمله لیوسیسم (Leucism) و کم بودن رنگدانه های پوست دچار سفیدی می شوند، اما در سایر گونه های پرندگان درست مشابه انسان با افزایش سن، سفید شدن پرها نیز شروع می شود.

به گفته «هریسون»، پرهای سفید نشانه ای از تجربه پرنده محسوب می شود و نتایج بدست آمده نشان می دهد که پرندگان ماده جفت هایی با پرهای سفید را بیشتر انتخاب می کنند.