آفتاب

مجید قیصری: نویسندگان انگیزه‌ی کافی ندارند

مجید قیصری: نویسندگان انگیزه‌ی کافی ندارند

مجید قیصری گفت: نویسندگان برای تداوم فعالیت خود از انگیزه‌ی کافی برخوردار نیستند.

کد N729269

وبگردی