محققان انگلیسی در تحقیقات خود موفق به رمزگشایی از یکی دیگر از خواص منحصربفرد تار ابریشمی عنکبوت شده‌اند که در شکار طعمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تار عنکبوت رشته‌ای بسیار باریک و در عین حال انعطاف‌پذیر است که یکی از مقاوم‌ترین مواد موجود در طبیعت محسوب می‌شود؛ محققان دانشگاه آکسفورد در ادامه تحقیقات در خصوص ویژگی‌های تار عنکبوت به نتایج جدیدی دست یافته‌اند.

تحقیقات نشان می‌دهد، چسب رسانایی سرتاسر شبکه تار عنکبوت را پوشانده است؛ خواص الکتریکی این چسب باعث جذب و گرفتن تمامی ذرات باردار از گرده گل‌ها تا آلاینده‌ها و حشرات در حال پرواز می‌شود.

یک تغییر فیزیکی ناگهانی باعث می‌شود که تار عنکبوت بدون در نظر گرفتن بار مثبت یا منفی، بسمت ذرات و اجسام ریز موجود در هوا حرکت کرده و آنها را جذب کند.

به گفته محققان، با کمک همین ویژگی منحصربفرد می‌توان از تار عنکبوت برای نظارت بر محیط زیست استفاده کرد، چراکه تار قادر به فیلتر کردن آلاینده‌های موجود در هوا با دقتی مشابه حسگرهای صنعتی بسیار گران قیمت است.

پروفسور «فریتس وولرات» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: خاصیت الکتریکی تار عنکبوت باعث جذب آلاینده‌های موجود در هوا از جمله ذرات معلق و آفت‌کش‌ها می‌شود، بنابراین با طراحی شبکه‌ای از تارها، می‌توان بر سطوح آلودگی نظارت کرد؛ بطور مثال با کمک چنین شبکه‌ای، سطح آفت‌کش‌ها که جمعیت زنبورها را تهدید می‌کنند، قابل بررسی خواهند بود.

«وولرات» خاطرنشان کرد: امکان تشخیص مواد شیمیایی موجود در هوا تنها از طریق نگاه کردن به شبکه تار عنکبوت فراهم می‌شود.

نتایج این مطالعه در مجله Naturwissenschaften منتشر شده است.