محققان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران به دانش فنی طراحی و ساخت توپک هوشمند MFL برای خطوط لوله ۳۰ اینچی گاز دست یافتند.

به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا، دکتر دهقان، مدیرکل نظارت و برنامه ریزی کاربردهای پژوهشی دانشگاه تهران با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: توپک هوشمند داخل لوله های گاز هدایت شده و محل نشتی یا آسیب‌های ایجاد شده در لوله را اعلام می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری شرکت ملی گاز اجرا شده و در مرحله تجاری سازی و تولید است.

دهقان خاطرنشان کرد: این طرح از جمله طرح‌های برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران است که ۲۵ آذرماه جاری با تقدیر از ۶۸ پژوهشگر، پژوهشگاه و طرح پژوهشی منتخب دانشگاه برگزار می‌شود.

وی توجه ویژه به فناورانه بودن دستاوردها در انتخاب طرح های برتر را از جمله ویژگی‌های جشنواره امسال پژوهش و فناوری دانشگاه تهران عنوان کرد.