آفتاب

نسل جدید USBهای باریکتر در راه است

نسل جدید USBهای باریکتر در راه است

متخصصان فناوری کار روی نسل جدید یو اس بی هایی که دیگر با رابطهای کنونی سازگاری ندارد را آغاز کرده اند تا استفاده از آنها تسهیل شود و امکان تولید دستگاه هایی باریکتر فراهم شود.

کد N768916

وبگردی