نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط فیزیکدانان دانشگاه میشیگان، تغییرات اساسی در توصیف نحوه گرمایش سطحی ستارگان نوترونی ایجاد کرده است.

ستاره نوترونی یک ستاره ابر پرجرم است و هنگامی که به شکل یک ابرنواختر منفجر می‌شود، هسته درون خودش فرو ریخته و سالم باقی می‌ماند.

تاکنون دانشمندان مطمئن بودند که چگونگی گرم شدن سطح یک ستاره نوترونی را می‌دانند، اما نتایج مطالعه صورت گرفته توسط محققان دانشگاه ایالتی میشیگان این توصیف را دستخوش تغییرات اساسی کرده است.

به باور محققان، واکنش‌های هسته‌ای در پوسته - بعنوان بخش ضخیم، جامد و خارجی‌ترین لایه یک ستاره - در فرآیند گرمایش سطح ستاره نوترونی دخالت دارد.

اما محاسبات نظری صورت گرفته توسط فیزیکدانان دانشگاه میشیگان نشان می دهد،‌ لایه های ناشناخته ای در پوسته که واکنش های هسته ای در آن روی می دهند، عامل خنک سازی سریع نوترینوها هستند.

نوترینوها ذرات بنیادی هستند که از طریق واپاشی و تجزیه رادیواکتیو ایجاد می شوند.

پروفسور «هندریک شاتس» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه میشیگان تأکید می کند: این لایه های خنک کننده در عمق کم زیر سطح قرار دارند؛ اگر گرما از لایه های عمیق تر ستاره حرکت کرده و بالا بیاید، این لایه های زیر سطحی را گرم کرده و هرگز به سطح نمی رسد.

این مسئله بطور کامل برداشت دانشمندان در خصوص گرم شدن سطح ستاره نوترونی را تغییر داده و سوالات بی پاسخ جدیدی ایجاد می کند.

نتایج این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.