موسسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین اعلام کرد دانشمندان یک ژن شگفت انگیز کشف کرده اند که می تواند محصول برنج را دو برابر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنج گسترده ترین محصول مصرفی در سطح جهان است به طوری که تولید آن در سال ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ حدود ۴۹۰ میلیون تن تخمین زده شده است.

اینز اسلامت لئودین رئیس آزمایشگاه تراریختی در موسسه بین المللی تحقیقات برنج گفت: کار ما نشان می دهد که این ژن به نام SPIKE یکی از ژنهای مهم است و کشاورزان سالها به دنبال آن بوده اند.

گالدیز ابرون سخنگوی این آزمایشگاه اظهار داشت که این پروژه تحقیقاتی دربرگیرنده اصلاح ژنتیکی، به عنوان یک مشکل متداول در تولید محصولات غذایی نبوده است. این روش همان تولید عادی محصول برنج است.

آزمایشهای اولیه نشان می دهد که هنگامی که ژن SPIKED به محصول القا می شود، افزایش آن بین ۱۳ تا ۳۶ درصد خواهد بود. اگرچه این ژن اولین بار در گونه "جاپونیکا" اما آزمایشهایی برای ارائه آن به برنج دانه بلند " ایندیکا" ( هندی) به عنوان یکی از انواعی که بیش از سایرین کاشته می شود، درجریان است.

برنج استوایی جاپونیکا عمدتا در آسیا شرقی رشد می کند و ۱۰ درصد محصول جهانی برنج را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر برنج ایندیکا بزرگترین بخش محصول جهانی برنج را تشکیل می دهد و هندوستان دومین تولید کننده برنج پس از چین به شمار می رود.

درحال حاضر آزمایش روی گونه های مختلف برنجی که این ژن به آنها القا شده در چندین کشور درحال توسعه آسیا در حال انجام است.

این موسسه هنوز درباره جدول زمانی قطعی از عرضه برنج حاوی ژن SPIKE به کشاورزان اطلاعاتی منتشر نکرده است.