محققان ایسلندی یک نیروگاه زمین گرمایی طراحی کرده اند که به صورت مستقیم دی‌اکسیدکربن را به سوخت متانول مایع تبدیل می‌کند.

شرکت (Carbon Recycling International (CRI تولید کننده متانول تجدیدپذیر از دی‌اکسیدکربن، آب و برق برای تولید سوخت متانول استفاده می‌کند.

شرکت CRI نخستین شرکت در جهان محسوب می‌شود که موفق به طراحی روشی اقتصادی برای تولید سوخت مایع به صورت مستقیم از دی‌اکسید‌کربن شده است.

جذب دی‌اکسیدکربن منتشر شده از نیروگاه زمین گرمایی به مراتب کم هزینه‌تر از (جذب) دی‌اکسیدکربن از نیروگاه سوخت فسیلی است.

در نیروگاه‌هایی که از سوخت زغال سنگ استفاده می‌کنند، دی‌اکسیدکربن محصول سوزاندن زغال سنگ در هوا است که فرآیند جداسازی این گاز از نیتروژن بسیار پرهزینه است؛ اما در نیروگاه‌های زمین گرمایی، انرژی مورد نیاز به وسیله آب که توسط سنگ‌های داغ درون آتشفشان گرم می‌شوند، تأمین می‌شود.

در این روش، دی‌اکسیدکربن از طریق تجزیه سنگ‌های کربناته زیرزمینی به دست می‌آید.

میزان دی‌اکسیدکربن تولیدی به این روش، یک بیستم دی‌اکسیدکربن به دست آمده از نیروگاه‌های زغال سنگ است، اما نیروگاه زمین گرمایی جریان‌های بسیار متمرکزتری از دی‌اکسیدکربن را منتشر می‌کند که به انرژی و تجهیزات کمتر برای جداسازی و گرفتن دی‌اکسیدکربن نیاز دارد.

برای تولید متانول مایع از دی‌اکسیدکربن به منبع هیدرژن نیاز است که محققان با استفاده از انرژی الکتریکی به دست آمده از نیروگاه زمین گرمایی، اقدام به جداکردن آب می‌کنند.

این نیروگاه سوخت متانول مایع تا سال ۲۰۱۴ میلادی به حداکثر ظرفیت تولید خود که بالغ بر پنج میلیون لیتر است خواهد رسید.