دانشمندان موفق شدند برای اولین بار سلولهای بنیادین انسان را به سلولهای کارکردی ریه و جریان هوا تبدیل کنند که این امر موجب می شود در آینده نیاز به پیوند ریه به صفر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلولهای بنیادین به زودی برای رشد ریه جدید به کار می روند و چالش علم پزشکی را در رابطه با رد پیوند از بین می برد.

محققان مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا گزارش داده اند که این دستاورد دارای پتانسیل قابل توجهی برای بررسی بیماریهای ریه، داروها و مطالعه رشد ریه انسان و در نهایت تولید بافت ریه برای پیوند است.

هانس ویلم اسنوک استاد مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا به عنوان رئیس این گروه تحقیقاتی گفت: محققان در تبدیل سلولهای بنیادین انسان به سلولهای قلب، سلولهای لوزالمعده، سلولهای روده، کبد و عصب موفقیتهای نسبی بدست آورده اند و همه انواع احتمالات را برای پزشکی ترمیمی افزایش داده اند. اکنون ما توانستیم سلولهای ریه و مسیر هوا را بسازیم که از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که پیوند ریه دارای نتایج ضعیفی است، اما هنوز هم سالهای زیادی تا اجرای این روش باقی مانده است.

دانشگاه کلمبیا یک درخواست ثبت اختراع در رابطه با تولید سلولهای اپی تلیوم ریه و مسیرهوا از سلولهای بنیادین پرتوان و کاربرد آن ارائه کرده است.

سرطان ریه یکی از همه گیرترین سرطانها در سراسر جهان است و بیش از ۸۰ درصد بیماران در کمتر از ۵ سال از زمان شناسایی بیماری جان خود را از دست می‌دهند چراکه بیشتر بیماران مبتلا به سرطان ریه در طی مراحل پیشرفته بیماری و زمانی که انجام عمل جراحی چندان امکان پذیر نیست، متوجه بیماری می‌شوند.