مطالعات صورت گرفته بر روی موش‌ها نشان می‌دهد، وقایعی که برای نسل گذشته روی داده است می‌تواند بر رفتار نسل‌های بعد اثر بگذارد و این مسأله از طریق شکلی از حافظه ژنتیکی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شوند.

محققان آمریکایی در مطالعات خود دریافته‌اند، یک رویداد آسیب‌زا می‌تواند DNA‌ در اسپرم موش‌ها را تحت تأثیر قرار داده و رفتار و مغز نسل‌های بعد را دستخوش دگرگونی کند.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه اموری در این تحقیق موش‌ها را برای ترسیدن از بویی شبیه بوی شکوفه‌های گیلاس آموزش داده و سپس تغییرات اسپرم آنها را مورد ارزیابی قرار دادند.

بخشی از DNA که مسؤول حساسیت به بوی شکوفه گیلاس بود، در اسپرم موش‌ها بسیار فعال شده بود.

همچنین در هر دو گروه فرزندان این موش‌ها و فرزندان نسل بعد این حساسیت فوق‌العاده به بوی شکوفه گیلاس مشاهده شد، درصورتیکه دو نسل بعد هرگز این بو را تجربه نکرده بودند.

تغییر در ساختار مغز از جمله یافته‌های دیگر محققان در این مطالعه بود.

دکتر «برایان دیاسی» از محققان این مطالعه تأکید می‌کند: نتایج این مطالعه شواهد روشنی از وراثت اپی‌ژنتیک و تأثیر محیط بر ژنتیک فرد ارائه می‌کند؛ شکی نیست که آنچه بر سر اسپرم و تخمک می‌آید، نسل‌های بعد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پژوهشگران تأکید می‌کنند که نتایج بدست آمده در این مطالعه در حوزه تحقیقات اضطراب و ترس بسیار مهم تلقی می‌شود.

نتایج این مطالعه در مجله Nature Neuroscience منتشر شده است.