آفتاب

چند روش برای نشاندن نمایندگان مجلس بر روی صندلی!

چند روش برای نشاندن نمایندگان مجلس بر روی صندلی!

حضور نیافتن دکتر روحانی و وزیران پیشنهادی در مجلس! به نظر می‌رسد اگر دکتر روحانی و وزیران پیشنهادی در مجلس نباشند، نمایندگان هم سر جای خود می‌نشینند و بلند نمی‌شوند. این کار تا ۶۰ درصد از رفت‌وآمد نمایندگان کم می‌کند!

کد N753068

وبگردی