مخترعان کشورمان با ۳۶ اختراع در جشنواره بین المللی اختراعات ژنو حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبردر ژنو، ۳۰ مخترع از کشورمان با ۳۶ اختراع در بخشهای مختلف مهندسی ،پزشکی ،کشاورزی ،نانوتکنولوژی، در چهل و یکمین جشنواره بین المللی اختراعات ژنو در کنار ۲۰۰۰ اختراع از ۴۵ کشور جهان به رقابت پرداختند. که در این میان پژوهشگران فرهیخته استان آذربایجان غربی با کسب ۱ مدال طلا و ۳ نقره به میهن عزیزمان بازگشتند

آقایان دکتر مهرداد فوج لعلی ،مهندس مهران محمدی ومهندس سالار محمدی مهندس سعید امانی نیا و توحید معصومی با ارائه طرح سیستم بی حس کننده دندان توسط امواج الکترومغناطیس مقام اول جهان ومدال طلای مسابقه را کسب نمودند.

در بخش مهندس عمران آقایان دکتر پیمان حمیدی مهندس پناهی راد و مهندس حامد محمد باقری با ارائه طرح سیستم تشخیص ترک بتن توسط بینایی ماشین موفق به کسب مقام دوم جهان و مدال نقره مسابقات شدند.

آقایان مهندس آرش کلامی ،مهندس سوران ولیانی و مهندس میثم علیزاده با ارائه طرح سیستم ضد عفونی کننده زباله های بیمارستانی توسط تولید اکسیژن فعال در بخش تجهیزات پزشکی موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره شدند.

آقایان دکتر دیلمی ،دکتر مهرداد فوج لعلی ،مهندس سالار محمدی نیز با ارائه طرح دستگاه تشخیص میزان میلگرد در داخل بتن توسط امواج الکترومغناطیس نیز در رشته مهندسی برق موفق به کسب مقام دوم جهان و مدال نقره مسابقات شدند.

انجمن نخبگان استان آذربایجان غربی