مطالعات جدید دانشمندان نشان می‌دهد که شکل چهره افراد می‌تواند در پیش‌بینی پتانسیل ورزشی آن‌ها تاثیرگذار باشد.

براساس یافته‌های این مطالعه، بازیکنان بیس‌بال ژاپنی که چهره‌هایشان تا حدی پهن‌تر از افراد دارای صورت کشیده‌تر بود، موفقیت بیشتری در رشته خود کسب می‌کردند.

روانشناسان دانشگاه لندن نسبت عرض به ارتفاع چهره یا fWHR مربوط به ۱۰۴ چوگان‌زن حاضر در لیگ حرفه‌ای ژاپن را که در فصل‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بازی کرده بودند، اندازه‌گیری کردند.

در هر دوی این فصل‌ها، بازیکنانی که بیشترین امتیازات را در بازی‌ها خانگی به دست آورده بودند، بالاترین fWHR را داشتند.

براساس تحقیق پیشین، بین نسبت چهره و رقابت‌پذیری سیاستمداران و روسای کمپانی‌های موفق از لحاظ مالی، ارتباط وجود دارد؛ با این حال، این مطالعه فقط بر روی سوژه‌های سفیدپوست و نه آسیای‌ها متمرکز شده بود.

داده‌های نوین نشان می‌دهد که این ارتباط می‌تواند در میان فرهنگ‌های مختلف عمومیت یابد.

براساس مقاله جدید، آرواره‌های عریض‌تر می‌تواند شاخصی برای تستوسترون (هورمون مردانه) باشد که نقش مهمی را در خشونت و قوت جسمانی ایفا می‌کند.