محققان عصب شناس بیمارستان هنری فورد برای نخستین بار موفق به درمان سرطان مغز با استفاده از "میکرو وزیکول‌های" تولید شده از سلول‌های مغز استخوان (MSCs) شده‌اند.

این تیم تحقیقاتی دریافته است که مواد ژنتیکی تولید شده توسط (MSCs) _که به طور خاص در این پژوهش از میکرو RNA موسوم به miR-۱۴۶b استفاده شد به طور بسیار چشمگیری نوع خاص تومور مغزی بدخیم را در موش‌های آزمایشگاهی کاهش می‌دهد.

دکتر "مایکل چاپ" سرپرست پژوهش در این رابطه می‌گوید: "این تحقیق در نوع خود از اولین تلاش‌های موفقیت آمیز در درمان سرطان‌ها و در این مورد خاص، گلیوم (تومورهای بدخیم مغز) به شمار می‌رود. ما با نتایج این پژوهش طلایه دارِ درمان سرطان یا بیماری‌های عصب شناختی با استفاده از میکرو RNA خواهیم بود."

نتایج این یافته علمی در "Cancer Letters" منتشر شده است.