تجزیه و تحلیل زیادی توسط محققان بین‌المللی نشان داد كه به نظر نمی‌رسد استاتین‌ها و داروهای كاهنده كلسترول بتوانند از ایجاد لخته شدن خون (ترومبو آمبولی وریدی) در بزرگسالان جلوگیری كنند.

یك گروه بین‌المللی به رهبری كاظم رحیمی از دانشگاه آكسفورد در انگلستان، با انجام یك متا آنالیز از ۲۹ كارآزمایی‌های كنترل شده تصادفی چاپ شده و چاپ نشده شامل تأثیر استاتین‌ها روی بیش از ۱۰۰۰۰۰ شركت كننده و بیش از ۱۰۰۰ وقایع نشان دادند كه استاتین‌ها تأثیر بسزایی در پیشگیری از لخته شدن خون ندارند.

براساس این تحقیق در تجزبه و تحلیل مشترك، محققان دریافتند كه ترومبوز وریدی در ۵۰۹ نفر از افرادی كه استاتین‌ها را مصرف كردند در مقایسه با یك درصد از افرادی كه آن را مصرف نكردند، رخ داده است و این نشان می‌دهد كه تأثیر استاتین در صورت وجود، بسیار كوچك است و نهایتا هیچ مزایای مهمی از مصرف دوزهای بالا و پایین آن بر روی جلوگیری از لخته شدن خون در افرادی كه آن را مصرف می‌كنند، حاصل نمی‌شود.

از طرفی نتایج دیگر این مطالعه می‌افزاید كه با این حال كاهش بالینی ارزشمند در وقایع ترومبو آمبولیك وریدی در برخی از بیمارها یا انواع بیماری‌ها را نمی‌توان رد كرد.

به گفته برخی از محققان غیر درگیر در این مطالعه، قوی‌ترین تجزیه و تحلیل‌ها درخصوص ارتباط بین استاتین‌ها و ترومبوز وریدی نشان می‌دهد كه در صورت مؤثر بودن داروهای استاتینی بر كاهش ترومبوز وریدی اثرات آن بسیار ناچیز بوده و هرگونه اثری محدود به داروی روز و استاتین است.