دانشمندان موفق به شناسایی ژنی شده‌اند كه مسئول ایجاد خطوط راه راه یا خال بر روی بدن گربه‌هاست.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد، ژن مسئول ایجاد خال‌های بدن یوزپلنگ، در ایجاد خطوط و خال بدن گربه‌های پلنگی (tabby cat) نیز دخالت دارند.

این ژن یكی از چندین ژن دخیل برای ایجاد طرح متمایز بدن گربه‌ها بوده و نخستین الگوی ژنی شناسایی شده محسوب می‌شود. گربه‌ها با خطوط باریك بر روی بدن دارای یك كپی از ژن هستند، اما بروز جهش ژنی باعث خاموش شدن عملكرد آن و تغییر به «الگوی خالدار كلاسیك» می‌شود.

«گرگ بارش» از محققان دانشگاه استنفورد و نویسنده این تحقیق تأكید می‌كند: این الگو بدلیل علاقه دوستداران گربه‌ها به اشكال خالدار، الگوی كلاسیك نامیده می‌شود.

تیم تحقیقاتی موسسه ملی سرطان DNA گربه‌های وحشی ساكن در كالیفرنیا را برای شناسایی این ژن مورد بررسی قرار دادند. محققان علاوه بر شناسایی ژن دخیل در ایجاد الگوی بدن گربه‌ها، دریافتند كه جهش در همین ژن باعث ایجاد خطوط و خال بر روی بدن گونه نادر شاه یوزپلنگ (King)‌ می‌شود.

بررسی ژنتیك گربه می‌تواند به محققان برای درك بهتر بیماری‌های انسان و توسعه علم ژنتیك منجر شود.

نتیجه این تحقیق بصورت آنلاین در مجله Science منتشر شده است.