گروهی از محققان ژئومورفولوژی (ریخت‌شناسی زمین) به دنبال یافتن شواهد علمی از وقوع توفان نوح هستند.

«دیوید مونتگومری» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه واشنگتن نتایج تحقیقات خود را در كتابی تحت عنوان «سنگ‌ها دروغ نمی گویند» منتشر كرده است.

در این كتاب نشانه‌های زمین‌شناسی مانند بالا آمدن پارك ملی گراند كانیون مطرح شده است كه بر اساس آن، وقوع یك سیل عظیم ناگهانی در چندین هزار سال قبل باعث ایجاد لایه‌های ضخیم سنگ‌های فرسایشی شده است.

همچنین تحقیقات میدانی این محقق در تبت گویای شواهد روشنی از یك فاجعه زمین شناسی است.

به ادعای این محقق می‌توان رد سیل عظیم و توفان نوح را در یك حادثه تاریخی واقعی در جایی نزدیك به خاور نزدیك جست‌وجو كرد.