آفتاب

داركوب وسواسی یا كلاغ مردم‌آزار؟

داركوب وسواسی یا كلاغ مردم‌آزار؟

محققان دو دانشگاه اسکاتلندی در یک پژوهش جدید، الگوهای رفتار ایمیلی انسانها را با گونه‌های مختلف پرندگان مطابقت داده‌اند.

کد N710077

وبگردی