میزگرد به محلی اطلاق شده که تمام نظرات در آن در یک حالت عادلانه و مساوی به اشتراک گذاشته می‌شود، اما پژوهش جدید محققان دانشگاههای بریگهم یانگ و پریستون نشان داده که در یک میزگرد مختلط، مردان تا ۷۵ درصد بر بحثها غالب هستند.

این محققان ابراز نگرانی کرده‌اند که در این میزگردها تصمیمات بدون یک بازنمود عادلانه از نظرات ارائه شده گرفته شود.

به گفته آنها، بهترین راه برای دستیابی به یک ترکیب عادلانه از نظرات این است که تصمیمات به اتفاق آرا گرفته شده تا شکاف جنسیتی از میان برداشته شود.

در میان بیشتر گروههای مطالعه شده توسط این دانشمندان، زمان صحبت خانمها بطور قابل توجهی کمتر از سهمیه حضور آنها و بسیار کمتر از ۷۵ درصد زمان مورد استفاده توسط آقایان است.

به گفته کریس کارپوویتز، مولف ارشد این پژوهش و دانشمند سیاسی برمینگهم یانگ، زنان از نقش منحصربفرد و مهمی در این میزگردها برخوردارند كه این نقش در برخی شرایط بسیار کمرنگ شده است.

این قانون حضور جنسیتی زمانی با استثنا روبرو می‌شود که این عدم تساوی در زمان تصمیم‌گیری بر اساس اتفاق آرا بجای قانون اکثریت از بین می‌رود.

نتایج بررسی‌های محققان نشان داد که رویکرد بر اساس اجماع بسیار در جهت توانمندسازی زنان در تصمیم‌گیریهای گروهی مفید خواهد بود.