مطالعه دانشمندان آمریکایی نشان می‌دهد که می‌توان با نوشیدن منظم شربت کم کالری "قره قاط" فشار خون را تحت کنترل قرار داد.

محققان آمریکایی به منظور بررسی تاثیر نوشیدن شربت "قره قاط" در کاهش فشار خون، گروهی از افراد داوطلب را مورد بررسی قرار دادند.

طی این مطالعه، شربت کم کالری "قره قاط" به عنوان مؤلفه آزمایشی و نوشیدنی عادی دیگری به عنوان عامل کنترل شده در نظر گرفته شد.

از داوطلبان خواسته شد تا به مدت ۸ هفته و به‌طور روزانه از هر دو این نوشیدنی‌ها به طور منظم استفاده کنند. فشار خون همه داوطلبان در ابتدای این مطالعه اندازه گیری شد.

پس از گذشت ۸ هفته، فشار خون افرادی که شربت قره قاط را نوشیده بودند به طور چشمگیری از میانگین ۱۲۱.۷۳ میلیمتر جیوه به ۱۱۸.۷۰ کاهش یافته بود.

پژوهشگران خاطرنشان کرده‌اند که "قره قاط" مانند میوه‌جات، چای و بعضی از غذاها غنی از آنتی اکسیدان است.

گونه ایرانی قره قاط موسوم به "سیاگیله" در جنگل‌های تالش، فومن، کلاردشت و لاجیم می‌روید.

این پژوهش در نشست سال ۲۰۱۲ تحقیقات علمی "فشار خون بالا" در انجمن آمریکایی قلب مطرح شد.