" افزایش تستوسترون مردان ممکن است خطر حملات قلبی و سرطان پروستات را افزایش دهد، اما خوابیدن پدرها در کنار فرزندان، تستوسترون را کاهش می‌دهد."

به نقل از پایگاه اینترنتی "میگنا"، سطوح تستوسترون پدرها با رفتارهای پدرانه مرتبط است و عدم بروز رفتارهای پدرانه موجب افزایش سطوح تستوسترون می‌شود.

برای انجام این پژوهش، محققان دانشگاه نوتردام آمریکا ۳۶۲ پدر و فرزند فیلیپینی را از نظر تاثیر طرز خوابیدن در یک اتاق و در کنار یکدیگر یا در اتاق‌های جداگانه بر سطوح تستوسترون پدر، مورد بررسی قرار دادند.

طبق نوشته مجله Plos One، طی این تحقیق، پژوهشگران دریافتند که خوابیدن هرچه نزدیکتر پدرها به فرزند و بروز رفتارهای پدرانه با کاهش چشمگیر تستوسترون پدرها مرتبط است. علاوه بر این، میزان تستوسترون کاهش یافته در این دسته از پدرها تا مدت زیادی در بدن باقی می‌ماند.