پژوهش محققان اروپایی نشان می‌دهد افرادی که متصدی مشاغل پرتنش هستند ۲۳ درصد بیش از افرادی که شغل استرس‌زا ندارند، به حمله قلبی مبتلا می‌شوند.

محققان طی سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶، ۲۰۰ هزار کارمند را که تحت شرایط تنش‌زای کاری قرار داشتند و سابقه هیچگونه ابتلا به بیماری قلبی و عروقی نداشتند، مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای مطالعه، کارمندان پرسشنامه‌هایی را در رابطه با مطالبات کاری، حجم کاری، فشار زمانی که با آن مواجه بودند و آزادی برای تصمیم‌گیری‌های کاری را تکمیل کردند.

این پژوهش نشان داد که طی ۷.۵ سال ابتدایی این تحقیق، ۲ هزار و ۴۰۰ نفر اولین حمله قلبی غیر کشنده را تجربه کردند.

خطر انتسابی برای ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب در ازای کل جمعیت تحقیق، تقریبا ۳.۴ بود و این امر نشان می‌دهد که اگر این رابطه سببی بود، تنش کاری سهم قابل توجهی را در وقوع بیماری‌های قلبی در قشر افراد کارمند برعهده داشت.

دکتر "اونگ" در رابطه با نتایج به دست آمده می‌گوید که به نظر می‌رسد تاثیر تنش‌های کاری بر وقوع بیماری‌های قلبی و عروقی در مقایسه با عوامل خطر اصلی مانند سیگار کشیدن، چاقی و عدم فعالیت‌های ورزشی، اندک است.

وی در ادامه می‌گوید: هنوز مشخص نیست که کدام یک از مولفه‌هایی نظیر مدت زمان قرار گرفتن در معرض استرس، نوع شغل و میزان زمان سپری شده در سر کار، عامل به وجود آمدن خطر وقوع بیماری‌های قلبی و عروقی است.

پژوهشگران خاطرنشان کرده‌اند که یافته‌های این تحقیق به این معنا نیست که فشار کاری باعث بروز بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود، بلکه به‌گونه‌ای با این بیماری‌ها مرتبط است؛ به عبارتی برای مثال با افزایش فشار کاری، ممکن است کارمند دچار افزایش وزن شود یا به خورن هرچه بیشتر قهوه و کشیدن بیشتر سیگار یا هر چیز دیگری که ممکن است علت افزایش بیماری قلبی و عروقی باشد، روی بیاورد.

دکتر "میکا کیوی ماکی" ـ سرپرست این پژوهش از دانشگاه لندن ـ نیز اظهار داشته است که نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن سن، جنس و شرایط اجتماعی-اقتصادی افراد، فشار و تنش کاری با افزایش اندک ولی ثابت بروز اولین تجربه بیماری عروق کرونر قلب مانند حمله قلبی مرتبط است.

این پژوهش در مجله " The Lancet" منتشر شده است.