در دستاورد جدیدی كه در نگاه اول شبیه جادو است، محققان آزمایشگاه ملی آرگون دپارتمان انرژی آمریكا توانسته‌اند یك سیستم شناور را در جهت ساخت مواد دارویی موثرتر ایجاد كنند.

سازه‌های دارویی را در سطح مولكولی می‌توان در دو گروه غیر متبلور یا بلورین قرار دارد.

داروهای غیرمتبلور از فراهمی‌زیستی بالایی نسبت به گروه دیگر برخوردار هستند، بدین معنی كه آنها به دوز كوچكتری از دارو برای ارائه مزایای مشابه نیاز داشته و عوارض جانبی كمتری دارند. متاسفانه به دلیل مشكلات در تولید مواد دارویی غیرمتبلور، بیشتر داروهای داخل بازار امروزی بلورین هستند.

مشكلات ذاتی تبدیل مواد دارویی از حالت حلال مایع به یك حالت غیرمتبلور باعث سردرگمی دانشمندان شده است. اگر حلال دارویی در زمان تماس با بخشی از رگ بخار شود، به احتمال زیاد به شكل بلورین جامد می‌شود.

كریس بنمور، فیزیكدان پرتو ایكس آزمایشگاه آرگون برای غلبه بر این مشكل از یك شناور صوتی استفاده كرده كه در اصل برای شبیه‌سازی شرایط ریزگرانشی ناسا ساخته شده است.

این شناور صوتی از دو بلندگوی كوچك استفاده كرده كه یكی از آنها برای تولید امواج صوتی با فركانسهای بالاتر از طیف قابل شنود(حدود۲۲ كیلوهرتز) بر روی بلندگوی دیگر قرار گرفته است.

هنگامی كه این دو به درستی همتراز شوند، دو گروه موج صوتی ایجاد می‌كنند كه بطور كامل با یكدیگر تداخل داشته و پدیده‌ای موسوم به یك موج ایستاده را تولید می‌كنند. از آنجایی كه فشار بوجود آمده از امواج صوتی برای از بین بردن اثر گرانشی كافی است، اجسام بسیار سبك می‌توانند با قرار گرفتن در نقاط كلیدی در میان امواج، در هوا شناور بمانند.

در حال حاضر تنها مقادیر كوچك از دارو می‌توانند با استفاده از شیوه شناوری به حالت غیرمتبلور تبدیل شوند. با اینحال محققان این شناور صوتی را به عنوان یك ابزار قدرتمند برای درك شرایطی می‌دانند كه بهترین شكل آماده‌سازی را برای حالت غیرمتبلور ایجاد می‌كند.

این محققان در حال حاضر بر روی چندین ماده دارویی مختلف با استفاده از این شیوه تحقیق كرده و به دنبال ثبت اختراع آن هستند.