خواب آرام یا خواب عمیق رابطه نزدیکی در کنترل پیچیده آغاز بلوغ دارد.

بسیاری از تغییرات که در دختران و پسران در دوران بلوغ رخ می‌دهد با تغییراتی در مغز تحریک می‌شود.

محققان ترشح پالس‌هایی از هورمون جسم زرد(LH) را در رابطه با مراحل خاص خواب کودکان در سنین ۹ تا ۱۵ سال بررسی کردند. (LH) هورمون جسم زرد برای تولیدمثل و تخمک‌گذاری در زنان و تحریک تولید هورمون تستوسترون در مردان ضروری است.

محققان دریافته‌اند که اکثر ترشح پالس‌های هورمون جسم زرد(LH) پس از خواب رخ می‌دهد.

سرانجام با بررسی نتایج مشخص شد خواب عمیق رابطه تنگاتنگی با آغاز بلوغ دارد.