تحقیقات نشان می‌دهد تبلیغات تلویزیونی بر روی سلیقه کودکان ۸ تا ۱۱ ساله و رضایتمندی آنها از زندگی ثأثیر می‌گذارد.

کودکان ناراضی از شرایط زندگی، نسبت به تبلیغات آسیب‌پذیر هستند و تصور می‌کنند داشتن آنچه تبلیغ می‌شود باعث خوشبختی آنها خواهد شد.

پژوهشگران دانشگاه آمستردام با پژوهشی بر روی کودکان و نوجوانان اظهار کردند: کودکانی که کمترین رضایتمندی را از زندگی دارند، با تماشای تبلیغات، بیشتر دچار مادی‌گرایی می‌شوند.

به گفته پژوهشگران، تبلیغات به کودک می‌آموزد که دارایی و اموال راهی برای دستیابی به خوشبختی هستند. بین سن ۸ تا ۱۱ سال، مفهوم مصرف‌کنندگی و مالکیت برای کودک به طور مشخص تعریف می‌شود و در نظر او خوشبختی و منزلت اجتماعی با مالکیت اشیا به دست می‌آید.

پژوهشگران توصیه می‌کنند والدین دید انتقادی کودک نسبت به تکنیک‌های تبلیغاتی را تقویت کنند و به کودک بیاموزند که راه‌های بهتری برای خوشبختی نظیر دوست داشتن و عشق نیز وجود دارد.