محققان آمریكایی با استفاده از ژل سلول‌های بنیادی موفق به بازسازی و ترمیم نخاع آسیب دیده موش‌های آزمایشگاهی شدند.

ژل تولید شده توسط محققان دانشگاه كالیفرنیا از سلول‌های بنیادی عصبی در مخلوطی از پروتئین لخته كننده خون و مواد شیمیایی رشد ساخته شده است.

این ژل بر روی موش های دچار آسیب كامل طناب نخاعی مورد آزمایش قرار گرفت و عملكرد حركتی و توانایی حركت دادن پاها در حیوانات فلج بطور چشمگیری بهبود یافت.

سلول‌ها، با پروتئین فلورسنت، برچسب‌گذاری شده و محققان نحوه رشد و تبدیل شدن آنها به سلول‌های عصبی و جوانه آكسون را مورد بررسی قرار دادند.

پروفسور «مارك توزینسكی» سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه كالیفرنیا تأكید می‌كند: پس از گذشت شش هفته و استفاده از ژل سلول‌های بنیادی، تعداد آكسون‌ها (رشته‌های عصبی) در محل جراحت ۲۰۰ برابر قبل شد؛ همچنین میزان رشد آكسون نیز ۱۰ برابر مطالعات قبلی است كه باعث بهبود قابل توجه عملكرد حركتی موش ها شد.

همچنین نتایج مشابهی در آزمایشگاه با استفاده از سلول های بنیادی انسان بدست آمده است.

محققان در ماه ژوئن (تیرماه) موفق به تولید استخوان زنده در آزمایشگاه با استفاده سلول های بنیادی شدند و این روش می تواند در آینده برای درمان پوكی استخوان، ورم مفاصل یا مشكلاتی مثل شكاف كام مورد استفاده قرار بگیرد.

ظرف یك ماه سلول های بنیادی گرفته شده از بافت های چربی به بخش هایی از استخوان بطول چند سانتیمتر تبدیل شدند.

در این روش جدید امكان تولید سفارشی استخوان در خارج از بدن با استفاده از سلول‌های بنیادی خود بیمار فراهم می‌شود كه نیاز به انجام عمل و احتمال رد پیوند را كاهش می‌دهد.