یک کارشناس شورای امنیت ملی روسیه اظهار داشت: آمریکا با دخالت در تغییر نوع نظام‌های سیاسی کشورهای منطقه به دنبال نفوذ در لایه های تصمیم ساز این کشورها جهت نفوذ بیشتر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آسیای مرکزی، پایگاه خبری محله ازبکستان در مطلبی به نقل از "استانیسلاو ایوان‌اف" کارشناس شورای امنیت ملی روسیه نوشته است: ساخت پایگاه‌های نظامی از سوی آمریکا در کشورهای منطقه آسیای مرکزی نه تنها به خاطر نفوذ آمریکا در منطقه است بلکه به خاطر این است که بر کشورهای همسایه این مناطق نیز اشراف کامل داشته باشد.

در ادامه وی می‌گوید: این در حالی است که رهبران منطقه روابط با ایران را ترجیح می‌دهند و تقریبا مخالف تصمیماتی هستند که علیه ایران گرفته می‌شود.

همچنین آنان برعکس با آمریکا و اسرائیل در رابطه با همکاری نظامی بشدت با احتیاط عمل می‌کنند، از طرفی رهبران منطقه به شدت نگران موج انقلاباتی هستند که در کشورهای عربی با حمایت آمریکا و ناتو در حال انجام است و نگرانی آنها بیشتر از این است که این موج به کشورهای منطقه برسد.

ایوان اف در ادامه با اشاره به سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا می‌گوید: به همین دلیل آمریکا در نظر دارد تا با پیاده کردن طرح دموکراتیزه کردن منطقه در این کشورها نفوذ کند البته این نوع دموکراسی از نوع غربی خواهد بود چون اخیرا کشورهای غربی عناوین دیکتاتور و ضد مردمی را به برخی از رهبران منطقه داده‌اند.