شاه بحرین با توجه به مشارکت رژیم سعودی در سرکوب انقلاب مردمی بحرین از عربستان ستایش و نشان درجه یک بحرین را به یک شاهزاده سعودی اعطا کرد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین،"حمد بن عیسی آل خلیفه" شاه بحرین در جریان دیدار با "ولید بن طلال" شاهزاده عربستانی در کاخ "الصافریه" در بحرین گفت: بحرین و عربستان واحد و جداناپذیرند.

وی افزود: روابط تاریخی و برادارنه و خوبی بین بحرین و عربستان در تمام زمینه ها وجود دارد.

شیخ حمد اظهار داشت: منامه بر تحکیم و توسعه روابط در جهت حفظ منافع دو ملت تاکید می کند.

شاه بحرین همچنین به ولید بن طلال برای تشکر از تلاشهایش نشان درجه یک بحرین را اعطا کرد.

بحرین از بیش از یکسال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

سعودیها با هماهنگی خاندان خلیفه اخیر طرح اتحاد بین عربستان و بحرین را مطرح کرده اند که با مخالفت های گسترده مردم و شخصیت های مخالف در داخل بحرین روبرو شده است.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز از ترس تسلط عربستان بر آنها از این طرح استقبال چندانی نکرده و برخی نیز مخالف کردند.

این طرح به منزله قیمومیت غیرمستقیم عربستان بر بحرین و سلب حاکمیت آن به شمار می رود.