مخالفت عبدالهادی الخواجه از رهبران مخالف بحرینی برای حضور در دادگاه و زخمی شدن شمار دیگری از مردم بحرین در جریان تظاهرات از جدیدترین تحولات این کشور به شمار می رود.

به گزارش فارس به نقل از رسانه های بحرینی، دادستانی کل بحرین اعلام کرد که عبدالهادی الخواجه از حضور در دادگاه محاکمه خودش خودداری کرده است.

عبدالهادی الخواجه در اعتراض به سرکوبگری رژیم بحرین و ادامه بازداشت خودش و بدرفتاری زندانبانان از چهار ماه پیش اعتصاب غذا کرده بود که روز هشتم خردادماه جاری به این اعتصاب غذا پایان داد.

دادگاه بحرین در جلسه خود همچنین گفته های ۱۳ نفر دیگر از رهبران مخالف را شنید که از حسن مشیمع و عبدالجلیل السنکیس از برجسته ترین آنها بودند.

همزمان با برگزاری جلسه دادگاه، نیروهای امنیتی رژیم بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی تظاهرات مردم در مناطق مختلف در همبستگی با مجروحان و بازداشت شدگان را سرکوب کردند.

نیروهای امنیتی در جریان سرکوب تظاهرات تعدادی از معترضان بحرینی را زخمی کردند.

بحرین از بیش از یکسال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.