نخست وزیر منطقه کردستان عراق با اشارە بە اینکە خواسته کردها تغییر نوری المالکی نیست، تاکید کرد: کردها خواستار اجرای بندهای قانون اساسی هستند نە تغییر شخص خاصی در حکومت عراق.

بە گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در منطقە کردستان عراق ، "نیچیروان بارزانی" نخست وزیر منطقە کردستان عراق در مراسم استقبال از اجساد انفال شدگان کرد ، اعلام کرد: کردها خواستار اجرای بندهای قانون اساسی هستند نە تغییر شخص خاصی در حکومت عراق.

وی افزود: اختلافاتی کە هم اکنون در عراق بوجود آمادە است باید بر اساس قانون اساسی حل و فصل شود ، قانون اساسی مرجع همە گروههای سیاسی عراق است.

نخست وزیر منطقە کردستان عراق با اشارە بە اینکە هیچ مشکل شخصی با "نوری المالکی" نخست وزیر دولت عراق ندارند ، گفت: برای ما تغییر یا ماندن آقای نوری المالکی مطرح نیست ، ما خواستار اجرای قانون اساسی هستیم ، هر کس و گروهی این قانون را اجرا کند ما از آن حمایت خواهیم کرد.

"اسامهٔ النجیفی" رئیس پارلمان عراق، "صالح المطلک" معاون نخست‌وزیر و "ایاد علاوی" رهبر فهرست العراقیه عصر دیروز وارد اربیل شدند.

پایگاه خبری اتحاد ملی کردستان عراق نیز بدون ارائه هیچ توضیح و جزئیاتی سفر این رهبران العراقیه به اربیل را تائید کرد.