آفتاب

شكست حزب حاكم سنگاپور در انتخابات برای یك كرسی خالی پارلمان

شكست حزب حاكم سنگاپور در انتخابات برای یك كرسی خالی پارلمان

یك كاندیدای مخالف با آرای قاطع در انتخابات فرعی سنگاپور پیروز شد تا حزب حاكم با تنبیه سختی از سوی رای‌دهندگان مواجه شود.

کد N688041

وبگردی