کارشناس مصری با بیان اینکه آرای ابوالفتوح در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به سوی محمد مرسی و بخشی از آرای عمرو موسی به سبد شفیق ریخته خواهد شد، گفت: طرفداران انقلابی حمدین صباحی نامزد ملی‌گرا نیز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به محمد مرسی رأی می‌دهند.

"علی ابوالخیر" کارشناس مصری مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل با بیان اینکه تقریبا بیشتر رأی‌ها شمرده شده‌، از رقابت بین "محمد مرسی" نامزد اسلامگرا و "احمد شفیق" آخرین نخست وزیر مبارک سخن گفت و افزود : این انتخابات بیانگر وجود جریان اسلامگرای قوی در مصر است.

وی درباره چرایی پیشی گرفتن احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک گفت: جلو افتادن شفیق از نامزدهایی از جمله ابوالفتوح،‌ صباحی و عمرو موسی به علت حصول وی به آرای طرفداران حزب رژیم حسنی مبارک و همچنین نگرانی ناصری‌ها از شرایط به وجود آمده که باعث شد، بسیاری از آنها شفیق را برای اداره کشور برگزینند زیرا گمان می‌کنند که شفیق توانایی بازگرداندن آرامش به کشور را دارد.

ابو الخیر یکی از دلایل عدم پیروزی نهایی نامزد دیگر اسلامگرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر را حضور بیش از یک نامزد اسلامگرا و پراکنده شدن آرا در اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر برشمرد و تصریح کرد: رفتن مرسی و شفیق به دور دوم انتخابات تقریبا قطعی شده ومعتقدم که آرای ابو الفتوح در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به سوی محمد مرسی و آرای عمرو موسی به سوی شفیق گسیل خواهد شد.

وی مواضع حمدین صباحی نامزد حزب چپگرای ناصری در دور انتخابات را غیر مشخص خواند وافزود: به نظر می‌رسد که صباحی از هر کسی طرفداری کند وزنه ترازوی انتخابات در دور دوم به سوی وی متمایل خواهد شد.

ابو الخیر درباره موضوع بروز تقلب در انتخابات گفت: تاکنون گزارش محکمی درباره این موضوع منتشر نشده و حتی اگر به صورت جسته و گریخته موارد گزارش شده باشند به هیچ روی نمی‌تواند نتیجه نهایی را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه طرفداران انقلابی حمدین صباحی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به محمد مرسی رأی می‌دهند، گفت: به نظر می رسد که نامزد اخوان المسلمون در دور دوم پیروز خواهد شد.

این کارشناس مصری با بیان اینکه برخی از طرفداران عمرو موسی، شفیق را توانمندتر از موسی یافتند و به شفیق رأی دادند،‌علت کاهش آرای عبدالمنعم ابو الفتوح را فریبکاری سلفی‌ها دانست و افزود: سلفی‌ها در ابتدا قرار بود به ابوالفتوح رأی دهند ولی در نهایت به مرسی رأی دادند.