نتایج یک پژوهش نشان داد: افراد سیگاری بیشتر در معرض خطر آسیب حلزونی گوش نسبت به افراد غیر سیگاری قرار دارند؛ چرا که DPOAE قبل از هر گونه تغییر در حساسیت شنوایی محیطی فرد، اختلال در عملکرد حلزون را به عنوان اثرات سوء دود سیگار منعکس می‌کند.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، اثرات دود سیگار به عنوان یک عامل مداخله‌گر در سلامتی انسان ثابت شده است و مطالعات محدودی هم در زمینه تاثیر این ماده سمی در ایجاد اختلالاتی در سیستم شنوایی انجام شده است که نتایج نشان‌دهنده اثرات منفی دود سیگار بر شنوایی افراد سیگاری در مقایسه با غیر سیگاری‌ها است.

سیده ریحانه امینی، کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی تهران در پژوهشی كه نتایج آن در کتاب خلاصه مقالات یازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران منتشر شده، به بررسی اثرات سیگار بر آزمایش DPOAE در افراد سیگاری و مقایسه آن با دامنه DPOAE در افراد غیرسیگاری پرداخته است.

این پژوهش بر روی ۳۶ فرد سالم شامل ۱۸ نفر از افراد سیگاری با آستانه‌های شنوایی نرمال که به مدت حداقل دو سال یا بیشتر، سابقه مصرف حداقل چهار نخ سیگار در روز را داشته‌اند و ۱۸ نفر از افراد غیر سیگاری با شنوایی نرمال که هیچ گونه سابقه مصرف سیگار نداشته‌اند، انجام شده است.

محدوده سنی نمونه‌ها ۳۰ تا ۴۵ سال بود و در ابتدا تمام نمونه‌ها تحت ارزیابی تمپانومتری و ادیومتری قرار گرفتند و پس از تایید نرمال بودن آستانه‌های شنوایی آزمایش DPOAE برای تمامی افراد شرکت کننده در پژوهش انجام شد و پس از ثبت، نتایج داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌های پژوهش نشان داد که نتایج آزمایش DPOAE دامنه DP کوچکتری را در افراد سیگاری (بدون تغییر در نویزفلور) در مقایسه با غیرسیگاری‌ها نشان داد که این تفاوت در محدوده فرکانسی ۳۳۳۳Hz تا ۸KHz قابل توجه بود، در حالی که نتایج ادیومتری تمامی نمونه‌ها تقریبا مشابه یکدیگر و در فرکانس‌های ۲۵۰Hz تا ۸KHz در محدوده طبیعی بود.

دیگر نتایج حاکی از آن است كه افراد سیگاری بیشتر در معرض خطر آسیب حلزونی نسبت به افراد غیر سیگاری قرار دارند و دامنه‌های DPOAE می‌تواند فاکتور خوبی در بررسی تغییرات در عملکرد حلزون افراد سیگاری محسوب شود، چرا که DPOAE قبل از هر گونه تغییر در حساسیت شنوایی محیطی فرد، اختلال در عملکرد حلزون را به عنوان اثرات سوء دود سیگار منعکس می‌کند.