یکی از رهبران حزب سلفی النور ضمن حمایت از "محمد مرسی" نامزد اخوان المسلمون در دور دوم انتخابات مصر گفت: موفقیت احمد شفیق به معنای شکست انقلاب این کشور است.

به گزارش فارس، محمود عباس یکی از رهبران حزب النور در گفت‌وگو با پایگاه خبری الیوم السابع گفت: به رغم اقدامات منفی که در گذشته از اخوان المسلیمن بروز کرد، حزب نور از محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمون در دور دوم انتخابات حمایت می کند.

وی افزود: بعد از حذف دکتر عبدالمنعم ابوالفتوح از دور دوم رقابت‌ها که احزاب سلفی النور و الدعوه از او حمایت می کردند، این حزب از دکتر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمون حمایت می کند و اسلامگراها و جوانان انقلابی نیز یکپارچه و متحد از مرسی مقابل شفیق حمایت خواهند کرد.

وی از اینکه احمد شفیق توانسته در رتبه دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد ابراز شگفتی کرد و گفت: شفیق در دور دوم تنها آرای قبطی ‌ها و نیز نسبتی از آرای طرفداران عمروموسی را بدست خواهد آورد.

عباس تصریح کرد ، در صورت موفقیت و پیروزی احمد شفیق در دور دوم انتخابات این به معنای شکست انقلابی خواهد بود که به سرنگونی نظام مبارک منجر شد و این در واقع بازگشت حسنی مبارک دیگر بار زور و سرکوب خواهد بود.

وی کاهش محبوبیت عبدالمنعم ابوالفتوح عضو سابق دفتر ارشاد اخوان المسلمون و نیز عمروموسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب را به دلیل مناظره های دانست که باعث کاهش آرای آنها شد و آرای آنها را به سمت احمد شفیق و حمدین صباحی دو نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری سوق داد.

بر اساس آمار جدید غیر رسمی با شمارش ۹۰ درصد آرا ۲۵ استان مصر، "محمد المرسی" نامزد اخوان المسلمون همچنان در صدر قرار دارد.