همزمان با برگزاری جشن‏های شصت و ششمین سالروز استقلال اردن، شهروندان این کشور با برگزاری تظاهرات ضددولتی در شهرهای مختلف، اعتراض خود را به عملکرد نظام این کشور اعلام کردند.

به گزارش فارس، در حالی که دولت اردن مشغول برگزاری جشن‌های شصت و ششمین سالروز استقلال این کشور است، شهروندان معترض با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور، ضمن اعتراض به عملکرد نظام، خواستار عدم دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی کشورشان شدند.

در شهر "امان" (پایتخت اردن)، هزاران تن از شهروندان پس از اقامه نماز جمعه، با برگزاری تظاهرات اعتراضی از مقابل مسجد حسنی در مرکز این شهر، خواستار عدم دخالت نیروهای خارجی بویژه آمریکا و اسرائیل در امور داخلی این کشور و لزوم برخورداری اردن از تمامیت ارضی شدند.

در این تظاهرات که احزاب مخالف دولت از جمله اسلامگرایان و احزاب چپگرا، دانشجویان، اعضای اتحادیه های صنفی و شهروندان عادی حضور داشتند، شرکت کنندگان خواستار جدیت دولت در حفظ استقلال و تمامیت ارضی و عدم دخالت بیگانگان در تصمیم گیری های کشور شدند.

معترضان پایتخت، دولت را مسئول بحران اقتصادی جاری در کشور خواندند و اعلام کردند که تا زمان پایان دادن به بحران موجود و نیز کوتاه کردن دست متجاوزان، کشور رنگ استقلال را به خود نخواهد دید.

حضور انبوه نیروهای امنیتی در مسیرهای تظاهرات از نکات قابل توجه بود. سایر شهرهای اردن نیز شاهد برگزاری تظاهرات شد دولتی در سالروز استقلال این کشور بود.

در شهر کرک در جنوب اردن، صدها تن از شهروندان با برگزاری تظاهراتی با عنوان "جمعه نجات میهن"، خواستار تحقق مطالبات مردمی شدند.

در این تظاهرات که پس از اقامه نماز جمعه از میدان صلاح الدین ایوبی برگزار شد، شهروندان با در دست داشتن پلاکاردهایی، سیاست های دولت بویژه در زمینه اقتصادی از جمله افزایش قیمت کالاهای اساسی را به شدت محکوم کردند.

شهروندان کرک همچنین خواستار تصویب قانون جدید انتخابات مطابق با نیازهای روز کشور از جمله لغو "قانون تک رأی" (هر شهروند اردنی در تمام انتخابات ها فقط حق رأی دادن به یک نامزد را دارد) شدند.

تظاهرات کنندگان با شر دادن شعارهایی علیه دولت "فایز طراونه"، تصمیمات دولت وی در خصوص افزایش قمیت ها را به شدت محکوم و تاکید کردند که چنین سیاست هایی جز بیچاره کردن شهروندان نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

در شهر اربد (شمال اردن) نیز شهروندان با برگزاری تظاهراتی با عنوان "نجات وطن"، خواستار پایان دادن به بحران اقتصادی کشور شدند.

در این تظاهرات که با مشارکت جماعت اخوان المسلمون و جبهه ملی اصلاحات اردن برگزار شد، شهروندان با برگزاری تظاهراتی از مقابل مسجد هاشمی خواستار تسریع وضعیت اصلاحات در کشور و مبارزه با فساد و مفسدان و نیز انحلال پارلمان شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین خواستار بازگرداندن اموال ملت به کشور و محاکمه عاملان فساد در کشور شدند.

تشکیل دولت منتخب مردمی و واگذاری قدرت به ملت از دیگر مطالبات شهروندان اربد بود.

"سعید الجعفری" نماینده اخوان المسلمون اردن در این تظاهرات با اشاره به لزوم تحقق مطالبات مردمی اعلام کرد که اعتراضات شهروندان تا زمان تحقق کامل خواسته های آنان ادامه خواهد داشت.

شهر طفیله نیز در روز جمعه شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی در سالروز استقلال این کشور بود.

معترضان طفیله با برگزاری تظاهراتی از مقابل مسجد بزرگ این شهر، خواستار حاکمیت ملت بر کشور و واگذاری قدرت به ملت شدند.

شهروندان طفیله اعلام کردند دولت هایی را که بدون اراده ملت تعیین می شود به رسمیت نخواهند شناخت.

در شهر "سلط" نیز صدها تن از شهروندان با برگزاری تظاهرات ضد دولتی خواستار پایان دادن دخالت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در امور زندگی شهروندان شدند.

در این تظاهرات که توسط جنبش جوانان و مردمی سلط برگزار شد، مشارکت کنندگان، دادن رأی اعتماد پارلمان به دولت فایز طراونه را غیر قانونی خواندند و خواستتار تشکیل دولت منتخب مردمی شدند.

شهروندان بندر عقبه (جنوبی ترین نقطه اردن) نیز با برگزاری تظاهرات ضد دولتی، اعتراض خود را به عملکرد نظام بویژه در زمینه افزایش قیمت ها فریاد زدند.

معترضان عقبه همچنین خواستار تحقق فوری اصلاحات در کشور، مبارزه با فساد و مفسدان و واگذاری قدرت به ملت شدند.

در شهر "شوبک" نیز شهروندان معترض با برگزاری تظاهراتی خواستار مبارزه با فساد، انحلال پارلمان و تشکیل دولت منتخب مردمی شدند.

شهروندان اردنی از ابتدای سال گذشته میلادی با انجام فعالیت های اعتراضی مختلف، خواستار تحقق فوری اصلاحات در کشور شده اند ولی نظام اردن توجهی به این مطالبات شهروندان نکرده و همین مساله سبب افزایش فعالیت های اعتراضی در کشور شده است.