دختران جوانی كه دوستان زیادی دارند و وقت بیشتری را با آنان می‌گذرانند نسبت به دیگر دختران، افراد فعال‌‌تر و شاداب‌‌تری هستند.

به گزارش سرویس «سلامت» ایسنا، محققان «صندوق جهانی تحقیقات سرطان» دریافتند تعداد دوستان بیشتری كه هر فرد دارد باعث می‌شود تا زمان بیشتری را برای هر كدام از آنان صرف كند و از نظر فیزیكی فعال‌‌تر باشد.

این محققان بر اساس اطلاعات به دست آمده از دانش‌آموزان ۱۰ تا ۱۱ ساله در شهر«بریستول» انگلیس به این نتیجه رسیدند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی ایندین تایمز، یكی از محققان دانشگاه «بریستول» گفت: كودكان دوست دارند كه به انجام فعالیت‌های فیزیكی بیشتر تشویق شوند و ما نیز درصدد هستیم تا دختران را تشویق كنیم كه با دوستانشان در فعالیت‌های فیزیكی همكاری داشته باشند و از همدیگر حمایت كنند.