پس از حمله معترضان خشمگین به رئیس‌جمهوری مالی، دولت دموكراتیك و انتقالی یك ساله این كشور در حالی كار خود را آغاز كرد كه نگرانی‌هایی در خصوص امكان شكست این روند وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، میانجی‌گران بلوك اقتصادی كشورهای غرب آفریقا (اكوواس) كه مسئول معاهده دولت انتقالی با كودتاچیان هستند، آن دسته از افرادی را كه مسئول حمله به "دیانكوندا ترائوره" رئیس جمهوری مالی هستند، به اعمال تحریم تهدید كردند.

میانجی‌گران اكوواس می‌گویند، این روند می‌تواند بر تمام اقدامات دولت دموكراتیك و انتقالی مالی سایه بیفكند. این حمله همچنین از سوی بان كی‌مون، دبیركل سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و پارلمان مالی محكوم شد و تمامی این افراد از مقام‌های مسئول مالی خواستند تا امنیت مقام‌های دولت انتقالی مالی را تضمین كنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس كمیسیون اكوواس یادآور شد، این بلوك تحقیقات لازم را برای تشخیص افراد مسئول در حمله به دفتر ریاست جمهوری مالی انجام خواهد داد و تحریم‌های ضروری را اعمال می‌كند.

"دجیبریل باسوله"،‌ وزیر امور خارجه بوركینافسو كه یكی از سه میانجی‌گر اصلی در مالی است، گفت: این حمله سوالاتی را در مورد تمام دستاوردهای حاصل شده در خصوص عادی‌سازی شرایط در مالی و تصویر مصیبت بار از این روند در این كشور غرب آفریقا به وجود آورده است.

بیانیه دولت مالی به "ایجاد دوباره تمامیت ارضی قلمروی مالی" اشاره كرده و خواستار بازگرداندن مناطق شمالی این كشور كه در دست طوارق و شبه‌نظامیان دیگر است، شده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ثبات در منطقه "باماكو" به ضرورت اشاره شده چرا كه بحران در این منطقه شمالی مالی باعث شده تا ۳۵۰ هزار تن مجبور به ترك منازل خود شوند.

"مارتین نسیركی"،‌ سخنگوی دبیركل سازمان ملل گفت: بان كی‌مون حمله روز دوشنبه جمعیت معترض به دفتر ریاست جمهوری را محكوم كرده و از ارتش و نهادهای امنیتی مالی خواست تا روند تضمین امنیت را برای مقام‌های قانونی و دولتی انجام دهند. اتحادیه آفریقا نیز گزارش داد كه این حمله اقدامات برای ایجاد دوباره حكومت قانون اساسی را تضعیف كرده است. پارلمان‌ مالی نیز این حمله را با تلاش برای ترور مقایسه كرد.

در جریان حمله معترضان خشمگین به دفتر ریاست جمهوی مالی، ترائوره مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد اما پس از ترخیص تاكنون كسی او را ندیده است.

"ژرار آرو"،‌ سفیر فرانسه در سازمان ملل روز دوشنبه در ابیجان، پایتخت ساحل عاج به خبرنگاران گفت كه این حمله اقدامات اكوواس را در معرض خطر بزرگی قرار داده است.

مالی كه یكی از باثبات‌ترین دموكراسی‌های غرب آفریقا را داشت، در جریان كودتای نظامی توسط كاپیتان "آمادو سانوگو" كه باعث سقوط دولت آمادو دوره، رئیس جمهوری این كشور شد، دچار بحران شد.