حدود ۵۰ میلیون مصری تا ساعاتی دیگر به پای صندوق‌های رای می روند‌ تا نامزد مورد نظر خود را برای ۴ سال دیگر انتخاب کنند.

به گزارش فارس، حدود ۵۰ میلیون مصری در ۲۷ استان مصر امروز برای اولین بار پس از سه دهه حاکمیت دیکتاتوری "حسنی مبارک"، رئیس جمهور مخلوع مصر پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند تا از میان ۱۳ نامزد انتخاباتی، رئیس جمهور خود پس از انقلاب ۲۵ ژانویه مصر را با نظارت کامل قضایی بر روند انتخابات و تضمین سلامت و درستی آن انتخاب کنند.

اما سیزده نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر به شرح زیر می‌باشند:

- محمد مرسی: نامزد حزب آزادی و عدالت؛ اسلام‌‌گرا

- عبد المنعم أبو الفتوح: مستقل؛ اسلامگرا

- ابوالعز الحریری: نامزد حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست؛ چپگرا

- محمد فوزی عیسی: از حزب نسل دمکراتیک؛ غربگرا

- حسام خیر الله: از حزب صلح دمکراتیک؛ غربگرا

- عمرو موسی: غربگرا

- هشام البسطویسی: از حزب تجمع ملی پیشرو؛ ملی‌گرا

- محمود حسام: مستقل؛ ملی‌گرا

- محمد سلیم العوا: مستقل،‌اسلامگرا

- أحمد شفیق: غربگرا

- حمدین صباحی: مستقل؛ ملی‌گرا

- عبد الله الأشعل: از حزب الأصالهٔ؛ اسلامگرا

- خالد علی: مستقل؛ ملی‌گرا

در این میان ۵۰.۵۲۴.۹۹۳ شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر و ریختن آرا خود در ۱۳.۰۹۹ حوزه اخذ رای فرعی و ۳۵۱ حوزه اخذ رای اصلی یا عمومی هستند تا دوایر انتخاباتی به ۹۳۳۹ شعبه بالغ شود.

بنابر تصمیم کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر، بر روند رای گیری در هر شعبه یک قاضی نظارت می‌کند و برای نظارت بر روند کامل انتخابات و برگزاری قانونمند آن ۱۴.۵۰۹ قاضی شاغل در دستگاه قضائی مصر به خدمت گرفته شدند که حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها از هیئت‌های قضایی دولت و دادستانی اداری هستند.

پس از دو روز رای گیری قرار است، شمارش آرا در پایان روز در حوزه‌های اخذ رای و با نظارت قضات انتخاب شده و دبیران کل کمیته‌های انتخابات ریاست جمهوری،‌ وابسته به کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر و با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی و خبرنگاران و رسانه‌ها و نمایندگان نامزدها آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر که عهده‌دار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است، روند رای گیری از ساعت ۸ روز چهارشنبه ۲۲ می/۳ خرداد در تمام حوزه‌ها آغاز و ساعت ۲۰ همان روز پایان می‌یابد و تمام تدابیر لازم جهت برگزاری سالم و کامل این انتخابات از جمله ارسال برگه‌های رای گیری و دیگر موارد مورد نیاز به شعب اخذ رای ارسال شده است.

این کمیته همچنین اعلام کرد که برای جلوگیری از بروز هرگونه تقلب در آرا و برگزاری درست و سالم انتخابات تدابیر خاضی اتخاذ شده است، از جمله اینکه در هر شعبه یک قاضی نظارت بر روند انتخابات را برعهده خواهد داشت که در سطور بالا ذکر آن رفت، همچنین برگه‌های رای پس از نگارش و انتخاب نامزد مورد نظر توسط رای دهندگان مهر و موم می‌شود تا امکان دست بردن در آن آرا از بین برود. غیر از آن هر برگ دارای کد و شماره سریال خاصی است که امکان دست بردن یا افزودن یا کاستن از برگه‌ها را از بین می‌برد. غیر از آن رای دهندگان از جوهری استفاده خواهند کرد که تا ۲۴ ساعت امکان از بین بردن آن وجود ندارد،‌ تا به این وسیله از مشارکت دوباره یا چندین باره رای دهندگان جلوگیری به عمل آید. این درحالی است که در هر حوزه اخذ رای نیروهای امنیتی و نظامی مسئولیت حفظ امنیت در آنها را عهده‌دار خواهند.

در همین راستا وزارت رشد و توسعه محلی و بومی مصر اعلام کرد، با هماهنگی با کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات ۵۲ هزار کمیته با حضور ۲۳۱ هزار کارمند را برای کمک به برگزاری انتخابات و شعب اخذ رای و تشکیل اتاق عملیات اصلی در وزارتخانه جهت پیگیری روند امور و دریافت شکایت‌ها به خدمت گرفته است.

از سوی دیگر "اتحادیه عرب" اعلام کرد که با ۵۰ ناظر جهت نظارت بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، در این کشور حضور خواهد یافت و "احمد بن حلی"، دبیرکل اتحادیه عرب در این‌باره توضیح داد که این اتحادیه با هیئتی متشکل از ۵۰ ناظر جهت نظارت بر روند برگزاری انتخابات در استان‌های مهم و اصلی مصر و شعب انتخاباتی آنها حضور خواهد یافت و این حضور به دعوت رسمی دولت پیشبرد امور و شورای عالی نظامی حاکم بر مصر صورت گرفته است.

این درحالی است که قاضی "فاروق سلطان"، رئیس کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر هم اعلام کرد که نیروی پلیس و ارتش مسئولیت حفظ امنیت انتخابات را در طول برگزاری برعهده خواهد داشت و تنها بر روند امور و حفظ امنیت آن دخالت داشته و در روند برگزاری انتخابات جز به خواست رئیس شعبه اخذ رای و برای حفظ امنیت آن دخالت نخواهد کرد.

وی همچنین اعلام کرد که این کمیته با درخواست ۵۳ سازمان و نهاد جامعه مدنی و جمعیت مردمی برای پیگیری روند انتخابات موافقت کرده است. غیر از آن این کمیته با درخواست ۹۲۳ خبرنگار خارجی برای پوشش انتخابات نیز موافقت کرده است.

از سوی دیگر به جز ناظران اتحادیه عرب قرار است، ۷۲ ناظر از کشورهای مختلف جهان نیز نظارت بر روند برگزاری انتخابات را برعهده داشته باشند که از جمله آنها "موسسه عربی ماعت برای صلح و توسعه و حقوق بشر" است. این موسسه همچنین از طریق ۶۳ ناظر روند برگزاری انتخابات پارلمانی الشعب و شورا را در مصر را نیز زیر نظر داشت.

این درحالی است که نتایج نهایی شمارش آرا در حوزه‌های انتخابی خارج از مصر اعلام شد و براساس گزارش‌های ارائه شده "محمد مرسی"، نامزد حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون موفق شد، با کسب ۳۷ درصد آرا و ۱۰۲۸۰۹ رای در صدر قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، پس از محمد مرسی، " عبد المنعم أبو الفتوح"، نامزد اسلام‌گرای مستقل با احراز ۲۷% آرا و ۷۳۵۳۲ رای جایگاه دوم و "حمدین صباحی" با کسب ۱۴% آرا و ۳۸۹۲۸ رای جایگاه سوم را احراز کرد.

این گزارش می‌افزاید: "عمرو موسی"، نامزد غربگرا با کسب ۳۲۵۳۰ رای و ۱۱% آرا رتبه چهارم و "احمد شفیق"، نامزد شورای نظامی وابسته به غرب با اختصاص ۱۸۳۰۲ رای و ۶.۷% آرا به خود رتبه پنجم را به دست آوردند.

بر اساس این گزارش، در صورتی که نامزدهای مورد نظر نتوانند حداکثر آرای لازم را به دست آوردند انتخابات به دور دوم کشیده می شود .